Župnjišče Srednja vas, Bohinj

Zupnjišče Srednja vas